Handreiking lokaal hitteplan

Als je voor de gemeente, de veiligheidsregio of de GGD werkt, heb je tijdens een hittegolf vast wel eens te maken hebben gehad met het Nationaal Hitteplan. Daarmee geeft het RIVM aan dat er een heel warme periode aankomt die gevaarlijk kan zijn voor kwetsbare mensen als zieken en ouderen. Om goed voorbereid te zijn in je eigen omgeving is het ook nodig om een lokaal hitteplan op te stellen. De Handreiking lokaal hitteplan helpt je om samen met betrokken partijen zo’n lokaal hitteplan op te stellen. In een lokaal hitteplan staat onder meer wat de betrokken organisaties precies moeten doen. Een lokaal hitteplan kan daarnaast deel uitmaken van de klimaatadaptatiestrategieën die gemeenten, provincies en waterschappen ontwikkelen voor het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Download de Handreiking lokaal hitteplan (pdf, 685 kB)


Meer informatie

Wil je nog meer informatie? Lees dan ook het verslag over de succesvolle online workshop ‘Hitteplan in één dag’.