MLV verkenner

De Meerlaagsveiligheid (MLV) Verkenner is een webapplicatie (website) die snel en op een eenvoudige manier inzichtelijk maakt wat de overstromingsrisico’s zijn in een bepaald gebied. De applicatie geeft inzicht in welke maatregelen bij ruimtelijke ontwikkelingen kansrijk zijn om het overstromingsrisico te beperken (meerlaagsveiligheid, laag 2).

De MLV Verkenner is voor een brede groep toegankelijk. Er hoeft geen specifieke kennis over het gebied te worden ingevoerd. Daardoor is de site een hulpmiddel voor iedereen die een eerste snelle inschatting wil krijgen van overstromingsrisico’s bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De site is gericht op beleidsambtenaren bij gemeenten, provincies en waterschappen.

De kennisclip hieronder legt het gebruik van de Meerlaagsveiligheid verkenner uit.

De MLV Verkenner is ontwikkeld door HKV en Deltares in opdracht van Rijkswaterstaat.

Ga naar de Meerlaagsveiligheid verkenner