Handreiking integrale omgevingsvisies

Deze handreiking helpt gemeenten en waterschappen op weg bij het vormgeven van een integrale omgevingsvisie. Belangrijke pijlers uit de omgevingswet zijn integratie, samenhang en participatie. Dit vraag om nieuwe werkprocessen en professionele vaardigheden. Het sectoroverstijgende thema ‘klimaatadaptatie’ biedt hierin aanknopingspunten om een integrale omgevingsvisie op te stellen. De handreiking kan worden gebruikt als communicatiemiddel tussen gemeenten en waterschappen, en vanuit waterschappen naar hun externe omgeving om aan de slag te gaan met de omgevingsvisie. De handreiking kan dan bijvoorbeeld ondersteunen bij het vormgeven van integrale en participatieve processen.

Download de handreiking (pdf, 1.3 MB).