RainTools

Met RainTools simuleert u het functioneren van regenwatervoorzieningen in de vorm van het verloop van de waterbalans in de tijd. In detail kunt u kleinschalige voorzieningen doorrekenen. Systemen voor grotere gebieden simuleert u meer globaal. Het functioneren kan worden gesimuleerd met zowel (extreme) buien als neerslagreeksen. Vaak zijn er opmerkelijke verschillen tussen de resultaten van reeksen en buien. RainTools is een gereedschapskist met een verzameling rekentools voor de simulatie van het functioneren van verschillende soorten regenwatersystemen. Voorbeelden zijn het functioneren van groene daken, infiltratievoorzieningen, benuttingsvoorzieningen, tunnels, voorzieningen op eigen terrein en in openbaar gebied, netwerken van rioolstelsels etc.

RainTools beoogt een brede doelgroep bewust te maken van de waterbalans van samengestelde systemen. De gebruikersinterface is gericht op specifieke toepassingen waarbij via zogenoemde ‘rekentegels’ de schematisering van een systeem vergaand is uitgewerkt. Aan de gebruikersvriendelijkheid van de interface is veel aandacht besteed om de software voor een zo breed mogelijke groep gebruikers geschikt te maken. RainTools wordt beschikbaar gesteld via Stichting RIONED. Een gebruikersaccount kunt u aanvragen via info@raintools.nl.

Ga naar RainTools


Ga naar RainTools