Klimaatschadeschatter

Extreme buien, hitte en droogte komen door klimaatverandering steeds vaker voor. Deze klimaateffecten zorgen op allerlei niveaus voor schade. De Klimaatschadeschatter geeft een inschatting van verwachte schadekosten als er niets aan klimaatadaptatie zou gebeuren.

De Klimaatschadeschatter is een tool die inschat hoeveel schade wateroverlast, hitte en droogte in Nederland zullen veroorzaken in de periode 2018 tot 2050. De tool geeft per inwoner van een gemeente een schatting voor verschillende schades, zoals extra ziekenhuisopnames door hitte en schade aan panden door wateroverlast. Daarnaast presenteert de tool het restrisico voor een overstroming vanuit het primaire systeem.

De informatie is gratis beschikbaar en alle gegevens zijn openbaar. Op de website van de tool en in het bijbehorende rapport vind je meer informatie over de methode. Heb je vragen of opmerkingen over de tool? Stuur je reactie via de Helpdesk Ruimtelijke Adaptatie.

Ga naar de Klimaatschadeschatter.