Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie

Het is een grote uitdaging om Nederland klimaatbestendig te maken en klimaatbestendig handelen te verankeren in beleid en werkprocessen. Een klimaatbestendige inrichting vraagt dan ook inzet van veel verschillende publieke en private partijen. Ruimtelijke adaptatie moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van de fysieke activiteiten in stad en land. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie draagt hier aan bij met de ambitie ‘stimuleren en faciliteren’. Deze ambitie is vertaald naar het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Om tot een versnelling te komen, is het immers van belang om de beschikbare kennis, instrumenten en ervaringen zo veel mogelijk te delen zodat niet iedereen het wiel hoeft uit te vinden, en om partijen te stimuleren een bijdrage te leveren.

Ga naar het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie