Toolbox Klimaatbestendige Stad

Welke klimaatadaptatiemaatregelen zijn effectief? Welke plek is geschikt voor die maatregelen? En wat kosten die maatregelen? Met de Toolbox Klimaatbestendige Stad (TKS) kun je tientallen adaptatiemaatregelen verkennen voor je wijk, straat of terrein.

Wat laat de tool zien?

De toolbox laat zien hoe effectief verschillende maatregelen zijn in een bepaald gebied dat te maken heeft met wateroverlast, droogte of hitte. Eerst kies je zelf een aantal maatregelen die je op de kaart tekent. Daarna laat de tool zien hoe effectief de gekozen maatregelen zijn, bijvoorbeeld door aan te geven voor hoeveel extra waterberging de maatregel zorgt of hoe sterk hittestress erdoor vermindert. Ook maakt de tool een schatting van hoeveel de maatregelen kosten.

Sinds december 2019 is er een nieuwe versie beschikbaar van de Toolbox Klimaatbestendige Stad. Met de nieuwe versie kun je eigen kaartlagen toevoegen en krijg je beter inzicht in de effectiviteit van adaptatiemaatregelen. In 2020 wordt de Toolbox uitgebreid: dan zie je ook het effect van maatregelen tegen hittestress, kun je bekijken wat voor positieve effecten maatregelen verder nog hebben en vind je voorbeeldpakketten van maatregelen per type gebied.

Hoe kun je de tool gebruiken?

Je kunt de Toolbox individueel gebruiken of als gemeenschappelijke basis voor een risicodialoog of gezamenlijke ontwerpsessies. Je kunt er snel verschillende scenario’s mee opstellen en ze ook vergelijken met eerder gestelde klimaatadaptatiedoelen.

Wil je de tool gebruiken?

Wil je met TKS aan de slag? Ga naar de Toolbox Klimaatbestendige StadLet op: gebruik de tool in de browsers Chrome, Microsoft Edge, Safari en Firefox. In Internet Explorer werkt de tool niet!

Er zijn drie instructievideo's voor het gebruik van de TKS. Bekijk de video's door op onderstaande links te klikken:

  1. Introductievideo
  2. Instructievideo maatregelen kiezen en resultaten bekijken
  3. Instructievideo projectgebied en doelen bepalen

Op de website van de TKS vind je ook een handleiding en andere achtergronddocumenten. Heb je vragen of opmerkingen over de tool? Stuur je reactie dan via de Helpdesk Ruimtelijke Adaptatie.