Historische watersystemenkaart

Wateroverlast tijdens piekbuien en een tekort aan zoetwater tijdens periodes van droogte; in Nederland staan we al eeuwenlang voor de opgave om zo goed mogelijk met ons water om te gaan. Juist omdat we dat al zolang doen, zijn overal in Nederland restanten te vinden van watersystemen en waterbergingsmethoden. Sommige zijn in onbruik geraakt, of functioneren niet meer door ingrepen in het systeem.

Op deze interactieve kaart is terug te vinden waar onderdelen van deze watersystemen te vinden zijn of waren, zoals overlaten, inundatiegebieden en watermolensystemen met beken of sprengen, schutjes en sluizen.

Deze cultuurhistorische locaties bieden inspiratie en oplossingen voor de hedendaagse vragen rondom waterberging bij piekbelasting en bij droogte.

Ga naar de interactieve kaart.