Klimaatschadeschatter

Extremere buien, grotere rivier afvoeren, een stijgende zeespiegel, langere periodes van droogte en hogere temperaturen leiden steeds vaker tot schade. De Klimaatschadeschatter (KSS) geeft een inschatting van extra schadekosten door klimaatverandering die zijn te verwachten als niets aan klimaatadaptatie wordt gedaan.

De tool drukt de extra schade in geld uit voor wateroverlast, hitte, droogte en de gevolgen van overstromingen. De eerste (bèta)versie is nu online beschikbaar, en dekt nog maar een deel van de schaderelaties die met klimaatverandering samenhangen. De tool is nog niet compleet omdat betrouwbare informatie over de schaderelaties niet altijd voorhanden is. De ambitie is de tool de komende tijd verder uit te breiden. De resultaten worden ontsloten in een Story Map en geven een eerste grove schatting op basis van landelijk beschikbare gegevens.

De informatie is gratis beschikbaar en alle gegevens zijn openbaar. Op de website van de tool en in het bijbehorende rapport vind je meer informatie over de methode. Heb je vragen of opmerkingen over de tool? Stuur je reactie via de Helpdesk Ruimtelijke Adaptatie.

Ga naar de Klimaatschadeschatter.


NKWK KBS
Klimaatschadeschatter