Serious gaming: climate game

Het klimaat verandert. Om het stedelijke gebied in de Nederlandse Delta op lange termijn veilig en leefbaar te houden zijn maatregelen nodig.

Studenten stappen tijdens het gebruik van de serious gaming tool in de virtuele projectomgeving. Hierin nemen ze de rol aan van  gemeente, waterschap, vastgoedontwikkelaar en studentenhuisvesting.

Al spelend verkennen spelers eerst het gebied, de eigen opgaven en de maatregelen. Vervolgens moeten de spelers een klimaatadaptieve aanpak voor de wijk ontwikkelen. Hierbij worden ze geconfronteerd met de complexiteit vergelijkbaar met de praktijk.

In de game voeren de spelers maatregelen uit op gebied van water, ruimte en leefbaarheid, maar daarnaast is het noodzaak dat de spelers met elkaar overleggen en onderhandelen om overeenkomst te bereiken over conflicterende belangen.

Ga naar Climategame