TEEB stad

Wat levert een investering in groen op? Om blijvend te kunnen investeren in groen in de stad is het van belang om beter inzicht te krijgen in de waarde van groen. TEEB-stad (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) onderbouwt deze waarden. De tool geeft direct inzicht in de waarde van groen en blauwe maatregelen van een project.

De TEEB-stad tool is een generiek instrument waarmee in de praktijk kan worden gewerkt met het toekennen van waarden aan ‘groene’ en ‘blauwe’ maatregelen. Bijvoorbeeld het effect van groene daken op energiebesparing of waterberging, of stijgende WOZ-waarden door de aanleg van een park. De tool geeft niet alleen inzicht in de waarde van groen en water in de stad, maar laat ook zien welke partijen profijt hebben, de zogenoemde baathouders.

Ga naar TEEB-stad