Toolbox Klimaatbestendige Stad

Welke klimaatadaptatiemaatregelen zijn effectief? Welke plek is geschikt voor die maatregelen? En wat kosten die maatregelen? De Toolbox Klimaatbestendige Stad (TKS) kan worden gebruikt voor het verkennen van tientallen adaptatiemaatregelen voor je wijk, straat of terrein. De Toolbox kan individueel worden gebruikt, maar kan ook worden gebruikt ter ondersteuning van gezamenlijke ontwerpsessies.

De toolbox geeft de gebruikers inzicht in de bewezen effectiviteit van de maatregelen met betrekking tot wateroverlast, droogte en hitte. De TKS levert zo een gemeenschappelijke kennisbasis voor de (risico)dialoog. Zo kun je met de TKS snel verschillende plan-alternatieven (scenario’s) opstellen, met elkaar vergelijken en afzetten tegen eerder gestelde klimaatadaptatiedoelen.

Op de website van de tool vind je een handleiding en andere achtergronddocumenten. Heb je vragen of opmerkingen over de tool? Stuur je reactie via de Helpdesk Ruimtelijke Adaptatie.

Ga naar de Toolbox Klimaatbestendige Stad (ondersteunde browsers zijn Chrome, Microsoft Edge, Safari en Firefox).


NKWK KBS
Toolbox Klimaatbestendige Stad