UCAM

UCAM is een rekenmethode om risico's van hitte in de stad in kaart te brengen. UCAM staat voor Urban Climate Assessment & Management: het bepalen van de invloed van de stedelijke omgeving op hittegerelateerde gezondheidsrisico's. Naast het objectief bepalen van risico's biedt de methode een houvast bij de beoordeling of deze risico's acceptabel zijn. Ook geeft de methode inzicht in mogelijke oplossingsrichtingen op het gebied van planologische veranderingen en de effecten hiervan.

Ga naar UCAM