Bodem en ondergrond

In Nederland is er een schat aan kennis beschikbaar over onze bodem en ondergrond. Die kennis is heel nuttig om te gebruiken bij beleids- en ontwerpvragen over klimaatadaptatie en –mitigatie. Maar dat gebeurt nog te weinig. Het consortium van het project DNA van de stad en omgeving probeert daar verandering in te brengen. Het onderzoekt vragen zoals ‘Wat zijn de kansen en beperkingen van bodem en ondergrond voor klimaatadaptatie?’ en ‘Wat gaat er mis als je geen rekening houdt met bodem en ondergrond?’ Op deze pagina vind je informatie over het project en de zes verschillende pilots. De pagina wordt tijdens het project regelmatig aangevuld met nieuwe informatie en resultaten.

Wat houdt het project in?

Het consortium van DNA van de stad en omgeving onderzoekt hoe je de vele beschikbare data en informatie uit de bodem- en ondergrondsector toegankelijk kunt maken in de klimaatsector. Hoe kun je ervoor zorgen dat bijvoorbeeld ontwerpers, adviseurs en studenten deze kennis zelf kunnen toepassen? De onderzoekers willen de verbindingen tussen kennis en praktijk versterken en de relaties tussen de verschillende thema’s en maatschappelijke opgaven inzichtelijk maken. Het onderzoek gebeurt via zes pilots.

Wat zijn de resultaten van het project?

De resultaten kunnen straks breed worden ingezet: je kunt ze gebruiken als inspiratie om visies mee op te stellen, maar bijvoorbeeld ook om er inrichtingsplannen, tools of kansenkaarten mee te maken. Uiteindelijk komen de resultaten beschikbaar via een interactieve storymap die je via deze pagina kunt bezoeken.

Het DNA-consortium werkt samen aan een betere inzet van kennis over bodem en ondergrond. De consortiumpartners zijn STOWA, Deltares, stichting CAS en Wageningen University & Research. Het project DNA van de stad en omgeving is gefinancierd door het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond.