Klimaatbestendige snelwegen

De zesde pilot van het project DNA van de stad en omgeving onderzoekt hoe snelwegen klimaatbestendiger gemaakt kunnen worden en hoe de bodem en ondergrond daarbij duurzaam gebruikt wordt.

In deze pilotstudie wordt onderzocht hoe snelwegen klimaatbestendiger gemaakt kunnen worden en hoe de bodem en ondergrond daarbij duurzaam gebruikt wordt. Daarvoor bekijken de onderzoekers een stuk snelweg van de A7/A8 en een stuk van de A20, die beide verbreed gaan worden. Met de resultaten uit de pilot willen de onderzoekers advies geven aan de twee projectteams die de stukken snelweg gaan aanpassen. Uit analyses van 2019 blijkt dat beide stukken weg kwetsbaar zijn voor onder andere droogte. Met deze pilotstudie willen ze verder inzoomen op de stukken weg, de ondergrond en de omgeving. De pilot bestaat uit de volgende stappen:

  1. De onderzoekers zullen de droogtekaarten verbeteren die zijn gebaseerd op de analyse van 2019. Dat doen ze door verschillende gegevens toe te voegen, zoals specifieke data van de ondergrond en het grondwater onder de stukken snelweg, en de locatie van duikers en onderdoorgangen onder de weg door. De resultaten van de aangescherpte droogtekaarten kunnen ze dan leggen naast bestaande satellietmetingen van de snelweg.
  2. De onderzoekers zullen de resultaten van de droogtekaarten en satellietmetingen aanvullen en specificeren met ervaringen vanuit beheer en onderhoud.
  3. De onderzoekers kijken naar de kansen en bedreigingen vanuit de ondergrond en omgeving. Hoe kun je daar rekening mee houden bij het aanpassen van de stukken snelweg? Dit zullen ze ook aangeven in hun advies aan de projectteams.

Eén van de grote uitdagingen zal het vinden van relevante informatie blijken te zijn; met name de opbouw van de snelweg ter plaatse van de te verbreden tracés is van groot belang en is tot op heden erg lastig gebleken.

De twee stukken snelweg A7/A8 en A20 maken deel uit van dezelfde pilotstudie. Alleen op plekken waar ze echt van elkaar verschillen, zullen de onderzoekers onderscheid maken tussen de twee stukken snelweg.