Lokale en regionale platforms

Naast dit landelijke kennisportaal bestaan er ook diverse lokale en regionale platforms die informatie bieden over ruimtelijke adaptatie. Hieronder vind je een overzicht van deze platforms.

Gemeente Amstelveen

Amstelveen Rainproof

Gemeente Amsterdam

Amsterdam Rainproof

Gemeente Enschede

Enschede

Gemeente Rheden

Rheden

Gemeente 's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch

Provincie Limburg

Waterklaar Limburg

Provincie Noord-Brabant

Klimaatportaal Brabant

Provincie Utrecht

Utrecht

Waterschap Delfland

Klimaatkrachtig Delfland

Waterschap De Stichtse Rijnlanden

Stichtse Rijnlanden

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland HoHoHoosbui

Zuidwestelijke Delta

Zuidwestelijke Delta