Omgevingswet

Met de implementatie van de omgevingswet in 2021 wordt de wet- en regelgeving rondom ruimtelijke projecten grootschalig hervormd. Deze wet bundelt wetten voor milieu, water, natuur, ruimtelijke ordening en bouwen. Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen met de wet meer afwegingsruimte voor het gebruik en de ontwikkeling van ruimte zodat deze beter afgestemd kan worden op lokale ambities. Onderdeel van de wet is dan ook om lokale particuliere initiatieven meer ruimte te geven en de regeldruk te verlagen. De implicatie voor lagere overheden is dat zij de wet- en regelgeving die betrekking heeft op de fysieke leefomgeving moet integreren.

Om een waterrobuust en klimaatbestendig Nederland te realiseren zal klimaatadaptatie een plek moeten krijgen in de (instrumenten) van de omgevingswet. Deze pagina ontsluit informatie over en ervaringen met klimaatadaptatie in de omgevingswet.