Nationale klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS)

Nederland maakt werk van klimaatadaptatie. De noodzaak om ons aan te passen aan het veranderende klimaat zal de komende jaren alleen maar toenemen. Nu al blijkt dat de gevolgen van klimaatverandering eerder op ons afkomen en in grotere hevigheid dan gedacht. Het raakt ons allemaal. Niet in de laatste plaats levert het geweldige kansen op. Door samen werk te maken van klimaatadaptie maken we Nederland veiliger, mooier en slimmer. De nationale adaptatiestrategie doet een beroep op de innovativiteit en het aanpassingsvermogen van iedereen.

Via de webpagina blijft u op de hoogte van het vervolg van de NAS. Voor contact met het NAS-team kunt u het contactformulier gebruiken.

Ontvang de digitale nieuwsbrief: Nieuwsflits NAS

Schrijf u hier in

Bekijk verzonden nieuwsbrieven

Bollenschema's sectoren

Water en ruimte tegel

Natuur tegel

Landbouw tegel

Gezondheid tegel

Recreatie toerisme tegel

Infrastructuur tegel

Energie tegel

ICT telecom tegel

Veiligheid tegel

NAS nieuws

Nieuws overzicht NAS
Datum Nieuws
13 februari 2018 Webinar verzekeren in een veranderend klimaat
12 februari 2018

Gastcollege Stef Meijs over NAS op Haagse Hogeschool, opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling/Climate and Management

9 februari 2018

Hoorcollege NAS Vrije Universiteit Amsterdam

25 januari 2018

Inleiding NAS op 1e KCNL Kennisdeeldag ‘Toekomstbestendige stad’ door Stef Meijs

11 januari 2018

Directeurenoverleg NAS (regulier overleg directeuren, betrokken ministeries, kennisinstellingen en koepels)

Meer NAS nieuws

NAS agenda

Nas agenda
Datum Evenement
16 februari 2018 Key-note lezing NAS door Stef Meijs op Nationaal Geografisch en Planologisch Symposium 2018 (jpg, 5.1 MB)
1 maart 2018 Informatiebijeenkomst ISO normen Klimaatadaptatie (m.m.v. NAS)
25 juni 2018 Congres Hittestress, Den Bosch

Downloads

Klimaatagenda (pdf, 3.7 MB): De klimaatagenda voor adaptatie en mitigatie door het kabinet (2013)

Klimaatverandering in Nederland: Infographic Klimaatagenda (2013) over 'Hoe komt Nederland in actie?'

EU adaptatiestrategie: Europese adaptatiestrategie, in 2013 uitgebracht door de Europese Commissie