Nationale klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS)

Nederland maakt werk van klimaatadaptatie. De noodzaak om ons aan te passen aan het veranderende klimaat zal de komende jaren alleen maar toenemen. Nu al blijkt dat de gevolgen van klimaatverandering eerder op ons afkomen en in grotere hevigheid dan gedacht. Het raakt ons allemaal. Niet in de laatste plaats levert het geweldige kansen op. Door samen werk te maken van klimaatadaptie maken we Nederland veiliger, mooier en slimmer. De nationale adaptatiestrategie doet een beroep op de innovativiteit en het aanpassingsvermogen van iedereen.

Via de webpagina blijft u op de hoogte van het vervolg van de NAS. Voor contact met het NAS-team kunt u het contactformulier gebruiken.

Bollenschema's sectoren

Water en ruimte tegel

Natuur tegel

Landbouw tegel

Gezondheid tegel

Recreatie toerisme tegel

Infrastructuur tegel

Energie tegel

ICT telecom tegel

Veiligheid tegel

NAS nieuws

Datum Nieuws
6 juli 2017 Denk mee over de responsgroep extreem weer
5 juli 2017 Tijdens vierde werkatelier op 26 juni 2017: Fundament gelegd voor uitvoeringsprogramma
5 juli 2017 Eerste adaptatiedialoog hitte en gezondheid
24 mei 2017 Directeurenoverleg NAS (regulier overleg directeuren, betrokken ministeries, kennisinstellingen en koepels)
18 april 2017 NAS Workshop Monitoring in Utrecht (expertbijeenkomst, op uitnodiging)
18 april 2017 NAS Kennisbijeenkomst klimaatadaptatie (i.c. de 'bollenschema's') in Utrecht (workshop, op uitnodiging)
30 maart 2017 Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) controversieel verklaard

Meer NAS nieuws

NAS agenda

Datum Evenement
September 2017 Klankbordgroep NAS
September 2017 Directeurenoverleg NAS
Oktober 2017 Tweede adaptatiedialoog Hitte en gezondheid

Downloads

Klimaatagenda (pdf, 3.7 MB): De klimaatagenda voor adaptatie en mitigatie door het kabinet (2013)

Klimaatverandering in Nederland: Infographic Klimaatagenda (2013) over 'Hoe komt Nederland in actie?'

EU adaptatiestrategie: Europese adaptatiestrategie, in 2013 uitgebracht door de Europese Commissie