Nationale klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS)

Nederland maakt werk van klimaatadaptatie. De noodzaak om ons aan te passen aan het veranderende klimaat zal de komende jaren alleen maar toenemen. Nu al blijkt dat de gevolgen van klimaatverandering eerder op ons afkomen en in grotere hevigheid dan gedacht. Het raakt ons allemaal. Niet in de laatste plaats levert het geweldige kansen op. Door samen werk te maken van klimaatadaptie maken we Nederland veiliger, mooier en slimmer. De nationale adaptatiestrategie doet een beroep op de innovativiteit en het aanpassingsvermogen van iedereen.

Via de webpagina blijft u op de hoogte van het vervolg van de NAS. Voor contact met het NAS-team kunt u het contactformulier gebruiken.

Bollenschema's sectoren

Water en ruimte tegel

Natuur tegel

Landbouw tegel

Gezondheid tegel

Recreatie toerisme tegel

Infrastructuur tegel

Energie tegel

ICT telecom tegel

Veiligheid tegel

NAS nieuws

Nieuws overzicht NAS
Datum Nieuws
9 november 2017

RAS Rijk van Nijmegen en Land van Maas & Waal

26 september 2017 Presentatie NAS tijdens internationale workshop “Climate Change Adaptation in the Wadden Sea Region”, Wilhelmshaven, Duitsland
21 september 2017 Tweede werksessie Regionaal Adaptatie Plan Overijssel i.s.m. NAS
20 september 2017 NAS Heidedag 'Opzet Uitvoeringsprogramma 2018-2019'
19 september 2017 Deltaprogramma 2018 en Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie verschenen
15 september 2017 Rapport Verbond van Verzekeraars over kansen van klimaatverandering, mede geïnspireerd door NAS (-adaptatiedialoog)
5 september 2017 Kamerdebat zet hitte op de kaart

Meer NAS nieuws

NAS agenda

Nas agenda
Datum Evenement
November 2017 Adaptatiedialoog Hitte en Gezondheid: tweede bijeenkomst
22 november 2017 Technische briefing Provinciale Staten Gelderland over klimaatadaptatie
7 december 2017 Save the date: Adaptatiedialoog Natuur (pdf, 1.4 MB)

Downloads

Klimaatagenda (pdf, 3.7 MB): De klimaatagenda voor adaptatie en mitigatie door het kabinet (2013)

Klimaatverandering in Nederland: Infographic Klimaatagenda (2013) over 'Hoe komt Nederland in actie?'

EU adaptatiestrategie: Europese adaptatiestrategie, in 2013 uitgebracht door de Europese Commissie