Tien sectoren, tien verhalen, tien bollenschema’s

Nederland heeft in de 21e eeuw te maken met vier klimaattrends: het wordt warmer, het wordt droger (in de zomer), het wordt natter (in de winter) en de zeespiegel stijgt. Wat de effecten en gevolgen hiervan zijn verschilt per sector. Er zijn al meer dan honderd klimaatgevolgen gedefinieerd, van hagelschade tot een langer hooikoorstseizoen.

De Nationale klimaatadaptatiestrategie biedt informatie op maat voor elk van de tien sectoren. Deze informatie wordt steeds verder uitgewerkt, in samenwerking met de sectoren zelf.

Op basis van de sectorale bollenschema’s vertellen we wat de verschillende sectoren (gaan) merken van klimaatverandering. Ook beschrijven we welke maatregelen de sectoren zouden kunnen nemen om risico’s te beperken of juist om kansen te benutten. Tenslotte suggereren we met  welke mogelijke partners/organisaties de sector zou kunnen samenwerken om hun eigen belangen én die van de samenleving te dienen.

Logo NAS adaptatietool

Maak een bollenschema op maat met de NAS-adaptatietool.