City Deal Klimaatadaptatie

Anders denken en doen

Klimaatbestendig inrichten, bouwen, wonen en leven vraagt om een omslag in denken en doen. Zo vraagt het bijvoorbeeld van overheden om op een andere manier met de inrichting van de openbare ruimte om te gaan. Maar ook burgers kunnen anders (leren) omgaan met de klimaatveranderingen, denk aan groene daken of groenere tuinen. Om te komen tot klimaatbestendige steden moeten overheden daarom nog meer met andere partijen optrekken. Van lokale overheid tot ontwikkelaar, van beleidsmaker tot beheerder, van bestuurder tot bewoner. Intensieve samenwerking is de sleutel.

Experimenteren in innoveren

De City Deal Klimaatadaptatie is een samenwerkingsovereenkomst tussen veertien publieke partners en twaalf (semi)private samenwerkingspartners. De City Deal partners intensiveren hun onderlinge samenwerking in een open cultuur van leren, experimenteren en innoveren. De samenwerking gebeurt in een verzameling pilotprojecten, waarin we werken aan de activiteiten die ons helpen om de doelen van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie te bereiken. Deze doelen zijn: in 2020 klimaatbestendig ontwikkelen, bouwen en beheren en in 2050 klimaatbestendig zijn.

Ontwikkelen van doorbraken

Het komende jaar staat de City Deal Klimaatadaptatie in het teken van ontwikkelen van doorbraken op zes verschillende thema’s die variëren van het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven tot internationale samenwerking in complexe stedelijke adaptatievraagstukken. Binnen deze thema’s werken we in concrete projecten aan nieuwe vormen van governance & financieringsconstructies en nieuwe innovatieve oplossingen. In sommige projecten draait het vooral om het combineren van kennis en ervaringen, in andere om het samen experimenteren en het versnellen van vernieuwingen. Dit resulteert in unieke voorbeeldprocessen en gerealiseerde projecten die daarmee voeding geven aan de internationalisering: klimaatbestendige steden als exportproduct.

City Deal als netwerkorganisatie

De City Deal Klimaatadaptatie is een open netwerkorganisatie, waarin experts en bestuurders samen optrekken in het verbeteren van de aanpak van klimaatadaptatie en het identificeren van doorbraken en belemmeringen. Iedere partner doet mee omdat hij er iets uit kan halen én bereid is om ervaring en kennis in te brengen. Dat zorgt voor een enorme meerwaarde bij complexe vraagstukken, waarbij de verschillende partners kunnen profiteren van elkaar. Een strategiegroep van betrokken bestuurders en kritische denkers van buiten het netwerk helpt de partners met advies over betere regelgeving, financiering en governance.

Ga voor meer informatie over de City Deal Klimaatadaptatie naar de website http://citydealklimaatadaptatie.nl