Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018

Versnellen en intensiveren

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Het Deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen. Ga naar het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Lees meer over de aanleiding en achtergrond in de speciale uitgave van Deltanieuws.

7 ambities

Het Deltaplan is opgebouwd volgens 7 ambities. Op het Kennisportaal staan hulpmiddelen om werk te maken van deze ambities.

7 ambities

Het in kaart brengen van de gevolgen van klimaatverandering kan door middel van een stresstest. In het Deltaplan is afgesproken dat alle overheden uiterlijk in 2019 een eerste stresstest hebben uitgevoerd. Ambitie 2 is het voeren van de risicodialoog. Voor ondersteuning tijdens het uitvoeren van de ambities, bestaan verschillende regelingen en programma’s.

Klimaateffectatlas

Een eerste indruk van de kwetsbaarheden voor klimaatverandering, krijg je met behulp van de Klimaateffectatlas. De Klimaateffectatlas kan als wake-up-call dienen en kan een eerste stap zijn in het proces naar een klimaatbestendige inrichting van uw regio, wijk of straat. De Klimaateffectatlas biedt ook veel informatie voor de risicodialoog en het opstellen van beleid en actieplannen. Bekijk hoe de klimaateffectatlas werkt in de animatie.

Achtergrondinformatie

Verslag Rondetafelgesprekken (pdf, 6.7 MB) bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, 7 maart en 9 maart

Verslagen Regiobijeenkomsten Noord, Noordwest, Oost, Zuid en Zuidwest

Tussentijdse Evaluatie Ruimtelijke Adaptatie

Meer achtergrondinformatie