Deltaplan Ruimtelijke adaptatie 2018

Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Het Deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen.

7 ambities

Het Deltaplan is opgebouwd volgens zeven ambities. Op het Kennisportaal staan hulpmiddelen om hiermee aan de slag te gaan. Voor de ambitie ‘Kwetsbaarheid in beeld brengen’ is een Bijsluiter stresstest opgesteld. Om je op weg te helpen met de ambitie ‘Risicodialoog voeren en strategie opstellen’ is een Routekaart risicodialoog ontwikkeld. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) geeft invulling aan de ambitie ‘Stimuleren en faciliteren’, en heeft ter ondersteuning een Stimuleringsprogramma opgezet. Voor de ambitie ‘Reguleren en borgen’ bestaat een pagina om bij klimaatadaptatie gebruik te maken van wetten, visies en plannen en standaarden.

Via het figuur hieronder ga je naar de beschikbare pagina’s voor de vier ambities. De pagina’s voor de drie andere ambities komen op een later moment beschikbaar.

7 ambities Kwetsbaarheid in beeld brengen met de Bijsluiter stresstest Routekaart risicodialoog Beschikbare instrumenten voor het stimuleren en faciliteren Wetten, visies en plannen en standaarden voor klimaatbestendig handelen in de praktijk

Animatie

Met het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie nemen we maatregelen om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Bekijk de animatie over het Deltaplan.

Klimaateffectatlas

Een eerste indruk van de kwetsbaarheden voor klimaatverandering krijg je met behulp van de Klimaateffectatlas. De Klimaateffectatlas kan als wake-up-call dienen en kan een eerste stap zijn in het proces naar een klimaatbestendige inrichting van jouw regio, wijk of straat. De Klimaateffectatlas biedt ook veel informatie voor de risicodialoog en het opstellen van beleid en actieplannen. Bekijk de animatie om te leren hoe de klimaateffectatlas werkt.