Visies en plannen

Visies en plannen zorgen voor concretisering van beleid. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) brengt onder meer samenhang aan tussen klimaatadaptatie en andere maatschappelijke opgaven. In regionale omgevingsvisies kan dit verder worden uitgewerkt. Hoe doe je dat, klimaatadaptatie opnemen in een decentrale visie?

Deze pagina is in ontwikkeling, meer informatie volgt.


Ambitie 6 reguleren en borgen zonder tekst laag