Stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie

Aansturing van het programma vindt plaats door de  stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie. In de stuurgroep zitten de volgende personen:

Stefan Kuks, voorzitter

Ina Adema, vice-voorzitter

Ruud Splithoff Rijkswaterstaat

Hermen Borst Staf deltacommissaris

Titus Livius ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Paul de Beer Gemeente Breda

Hilde Niezen Gemeente Gouda

Cathelijne Bouwkamp Gemeente Arnhem

Patrick van der Broeck Waterschap Limburg

Dirk Siert Schoonman Waterschap Vallei en Veluwe

Matthieu Gremmen Waterschap Rivierenland

Adri Bom-Lemstra Provincie Zuid-Holland

Joke Geldhof Provincie Noord-Holland

Bert Boerman Provincie Overijssel


0925_WadiZmeer948