Nationale klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS)

Nederland maakt werk van klimaatadaptatie. De noodzaak voor aanpassing aan het veranderende klimaat zal de komende jaren alleen maar toenemen. Nu al blijkt dat de gevolgen van klimaatverandering eerder op ons afkomen en in grotere hevigheid dan gedacht. Dit raakt ons allemaal, maar levert ook kansen op. Door samen werk te maken van klimaatadaptie maken we Nederland veiliger, mooier en slimmer. De Nationale klimaatadaptatiestrategie (pdf, 6.4 MB) doet een beroep op de innovativiteit en het aanpassingsvermogen van iedereen.

NAS in uitvoering

Het Uitvoeringsprogramma van de NAS (pdf, 2.6 MB) is verschenen in maart 2018. De plannen in dit UP NAS bestrijken de jaren 2018 en 2019. Maar ook in 2017 is al veel gedaan aan klimaatadaptatie. Je leest het in de Nieuwsflits NAS en op de pagina ‘Nieuws & Agenda’. Ben je op zoek naar specifieke informatie? Via de afbeeldingen hieronder kom je snel bij het laatste nieuws over de NAS-adaptatietool, klimaatadaptatiedialogen, kennisontwikkeling en regionale klimaatadaptatiestrategieën.

NAS-adaptatietool

Afbeelding NAS bollenpagina's

Klimaatadaptatiedialogen

Afbeelding NAS klimaat adaptatiedialoog

Kennisaanpak en Monitoring

Afbeelding kennisaanpak

Klimaatadaptatie- strategieën

Afbeelding Regionaal Adaptatie Plan Overijssel