Overzicht van ERA4CS-projecten met Nederlandse partijen

In 2017 is een aantal Europese onderzoeksprojecten van start gegaan op het gebied van klimaatdiensten (‘climate services’). Dat gebeurt vanuit het programma ERA4CS. Bij tien van deze projecten zijn Nederlandse partijen betrokken. Op deze pagina geven we een overzicht van deze tien projecten.

Wat is ERA4CS?

ERA4CS is een programma van het Joint Programming Initiative "Connecting Climate Knowledge for Europe" (JPI Climate). Hierin werken EU-lidstaten samen op het gebied van klimaatveranderingsonderzoek. ERA4CS is een afkorting van ‘European Research Area for Climate Services’. Het programma is in 2016 opgezet en in 2017 gingen de eerste onderzoeksprojecten van start.

Wat is de rol van Nederland binnen ERA4CS?

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben een belangrijke financiële bijdrage geleverd aan het programma. Deze onderzoeken zijn namelijk ook erg belangrijk voor de uitvoering van het Nederlandse beleid op het gebied van klimaatadaptatie. Want onderzoek naar klimaatdiensten is erop gericht om klimaatbeleid te ondersteunen met de best mogelijke data en informatie.

Bij welke projecten zijn Nederlandse partijen betrokken?

Hieronder zie je een lijst van de tien ERA4CS-projecten waarbij Nederlandse partijen betrokken zijn. Met deze lijst kunnen geïnteresseerden, zowel vanuit overheid, kenniswereld als bedrijfsleven, zien welke onderzoeken er lopen. Ook is er via dit overzicht de mogelijkheid om contact op te nemen met deze Nederlandse partijen.

Wanneer zijn de resultaten bekend?

In 2021 organiseren NWO en IenW een bijeenkomst met de 10 projecten, waarbij de onderzoekers de eindresultaten zullen delen en bespreken. Zodra we de datum voor deze bijeenkomst weten, maken we die bekend op deze pagina.

Meer weten?

Wil je meer weten over ERA4CS of over een bepaald onderzoeksproject binnen dit programma? Ga dan naar de website van JPI-Climate. Daar vind je meer (Engeltalige) informatie, ook over projecten zonder Nederlandse partners. Verder staat er op dit kennisportaal een kort verslag van een eerdere bijeenkomst in 2018, inclusief korte projectbeschrijvingen.


Meer informatie