NWA-themaonderzoek klimaatadaptatie en gezondheid

Begin 2019 hebben de ministeries van IenW, VWS, LNV en BZK financiering aangevraagd bij de Nationale Wetenschapsagenda voor onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering voor de gezondheid van mensen, dieren, planten en het milieu. NWO heeft deze aanvraag in juni 2019 toegekend en draagt € 2 miljoen bij. De vier ministeries dragen samen € 2,5 miljoen bij.

Doel

Met dit NWA-onderzoeksprogramma willen de vier ministeries richting geven aan gezamenlijke beleidsvorming om gezondheidsproblemen door klimaatverandering bij mensen, dieren, planten en het milieu tegen te gaan. Door de samenwerking in dit onderzoeksprogramma kunnen nieuwe oplossingsrichtingen verkend worden voor klimaatgerelateerde gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld in de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving wordt zelden tot nooit betrokken bij gezondheidsvraagstukken, terwijl deze wel een rol speelt bij bijvoorbeeld de volksgezondheid en de gezondheid van vee en gewassen.

Planning

Op 4 november 2019 heeft NWO een startbijeenkomst georganiseerd. Beleidsmedewerkers van de ministeries en NWO-deskundigen hebben een eerste stap gezet in de uitwerking van een onderzoeksprogramma, waarvoor in 2020 door NWO een uitvraag (call for proposals) wordt gedaan.