Kennis in de nationale klimaatadaptatie dialogen

De klimaatadaptatie dialogen zijn voor de NAS vooralsnog de eerste en belangrijkste plek om de kennisuitwisseling tussen partijen te verbeteren. Een dialoog kan een leeromgeving zijn, waarin onderzoekers, beleidsmakers en uitvoerders samen ontdekken en definiëren wat de gezamenlijke opdracht is en wat ieders taak is in de uitvoering van adaptatiemaatregelen. De sectorpagina’s van dit portaal kunnen mogelijk een bijdrage leveren aan de ondersteuning van de actieprogramma’s die voortvloeien uit de dialogen.


Afbeelding NAS klimaat adaptatiedialoog