ERA4CS: onderzoek op gebied van klimaatdiensten

ERA4CS is een Europees onderzoeksprogramma, waarin EU-lidstaten samenwerken aan onderzoek naar klimaatverandering. In 2017 zijn in het kader van ERA4CS 15 projecten met Nederlandse deelname van start gegaan. Kern van deze projecten is uitwerken en leveren van klimaatrisicoinformatie voor verschillende doelgroepen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is medefinancier van dit programma en heeft hiermee als doel het Nederlandse klimaatadaptatiebeleid een steuntje in de rug te geven.

De onderzoeken van ERA4CS zijn ook voor de NAS van grote waarde. Samen met NWO, RWS en KIS is daarom het initiatief genomen tot een seminar waarbij de Nederlandse deelnemers aan ieder van de 15 projecten hun project konden presenteren. Dit seminar heeft plaatsgevonden op 4 april 2018. Het programmateam van de NAS blijft de komende jaren het onderzoek binnen ERA4CS volgen. Op deze pagina wordt verslag gedaan van de vorderingen en bevindingen.


Afbeelding ERA4CS