Kennis voor de uitvoering van adaptatiemaatregelen

Het tweede onderdeel van de kennisaanpak van de NAS is het ontwikkelen, verspreiden en uitwisselen van kennis voor de uitvoering van adaptatiemaatregelen. Samen met het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en NKWK-KBS gaat het NAS-team aan de slag om de ‘kennisinfrastructuur’ te verbeteren. Het plan is om voor dit onderdeel aan te haken bij initiatieven die genomen worden in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.