LIFE IP NAS - aanvraag voor Europese impuls voor een klimaatbestendig Nederland

In december 2017 is een eerste subsidie toegekend van het LIFE-programma van de Europese Commissie. Hiermee heeft het Ministerie van IenW een Integraal Project (IP) voorbereid, om de uitvoering van de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) een impuls te geven. Als het IP-voorstel wordt goedgekeurd, stelt de Europese Commissie maximaal 10 miljoen euro ter beschikking voor de uitvoering van het IP, over een looptijd van 8 jaar. Voorwaarde voor de subsidie is een bijdrage vanuit regionale projecten, naast een bijdrage vanuit het coördinerende ministerie van IenW zelf.

In dit IP werken 24 partners samen aan een klimaatbestendig Nederland. Door aansluiting te zoeken met bestaande en toekomstige initiatieven – en door samenwerking te zoeken op andere (beleids-)sporen – kan de Europese financiering als multiplier worden ingezet voor de uitvoering van de NAS. Ook bevordert het IP horizontale en verticale samenwerking tussen overheden en andere partners, over de grenzen van beleids- en kennissectoren heen.

Circa 80 mensen uit allerlei gelederen kwamen op 7 juni 2018 bijeen voor een werkatelier om te brainstormen over een voorlopige projectaanvraag. In de periode daarna zijn de ideeën uitgewerkt en op  4 september 2018 is de LIFE-IP Concept Note NL NASCCELERATE aan de Europese Commissie aangeboden, zie download aan de rechterzijde van deze pagina. Vervolgens werden we uitgenodigd om een full proposal in te dienen. Daar hebben we met een team van betrokkenen hard aan gewerkt, en op 14 maart jl. is het full proposal ingediend, een samenwerking van 24 partners. Naar verwachting horen we in juni of de gevraagde subsidie van 10 miljoen € wordt toegekend. Mocht dit positief zijn, dat werken we in het komend najaar de formele overeenkomsten uit. Het is de bedoeling om het project op 1 januari 2020 te laten starten.

Meer weten?