LIFE IP NAS - aanvraag voor Europese impuls voor een klimaatbestendig Nederland

In december 2017 is een eerste subsidie toegekend van het LIFE-programma van de Europese Commissie. Hiermee bereidt het Ministerie van IenW een Integraal Project (IP) voor, om de uitvoering van de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) een impuls te geven. Als het IP-voorstel wordt goedgekeurd, stelt de Europese Commissie maximaal 10 miljoen euro ter beschikking voor de uitvoering van het IP, over een looptijd van 8 tot 10 jaar. Voorwaarde voor de subsidie is een bijdrage vanuit regionale projecten, naast een bijdrage vanuit het coördinerende ministerie van IenW zelf.

In dit IP kunnen een groot aantal partijen samenwerken aan een klimaatbestendig Nederland. Door aansluiting te zoeken met bestaande en toekomstige initiatieven – en door samenwerking te zoeken op andere (beleids-)sporen – kan de Europese financiering als multiplier worden ingezet voor de uitvoering van de NAS. Ook bevordert het IP horizontale en verticale samenwerking tussen overheden en andere partners, over de grenzen van beleid- en kennissectoren heen.

Circa 80 spelers uit allerlei gelederen kwamen op 7 juni bijeen voor een werkatelier om te brainstormen over een voorlopige projectaanvraag. We zijn zeer verheugd u te melden dat we op 4 september jl. de LIFE-IP Concept Note ‘NL-NASCCELERATE’ aan de Europese Commissie hebben aangeboden (zie download rechterzijde van de deze pagina). Naar verwachting ontvangen we medio november de evaluatie van de Europese Commissie.  Als deze positief is, hebben we tot 14 maart 2019 de gelegenheid om de Concept Note uit te werken tot een Full Proposal.

Meer weten?