NWA-themaonderzoek klimaatadaptatie, gezonde leefomgeving en de gezondheid van mens, dier en plant

Op 12 juni heeft de Raad van Bestuur van NWO 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderzoek op het thema ‘klimaatverandering, de gezonde leefomgeving en de gezondheid van mens, dier en plant’. Dit themavoorstel is in het kader van de NAS ingediend door vier ministeries: het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het voorstel is één van de acht voorstellen, waarvoor de NWO middelen beschikbaar heeft gesteld.

De ministeries willen € 2,5 miljoen aan dit onderzoek bijdragen. Welk onderzoek precies zal worden uitgevoerd zal dit najaar door de ministeries samen met NWO worden bepaald.