NAS nieuws

31 juli 2019 Presentatie NAS voor delegatie Bangladesh (CEGIS) in Bussum
25 juli 2019 Helga van Leur benoemt de NAS bij talkshow Jinek
13 juni 2019 Nationaal Congres Klimaatadaptatie druk bezocht
22 mei 2019 Proeftuin Hittestress en Gezondheid zorgt voor versnelde invoering lokaal hitteplan
21 mei 2019 Uitnodiging: landelijke bijeenkomst voor ontwikkeling lokale hitteplannen in Arnhem
20 mei 2019 Helga van Leur dagvoorzitter Nationaal Congres Klimaatadaptatie
7 mei 2019 NAS adaptatiedialoog Natuur, 2e bijeenkomst
29 maart 2019 NAS benoemd in RLI-rapport 'De som der delen'
19 maart 2019 NAS behandeld tijdens gastcollege Hogeschool Rotterdam
13 maart 2019 Full proposal NASCCELERATE (LIFE IP) ingediend
12 maart 2019 NAS-gastcollege op Haagse Hogeschool
6 maart 2019 Vooraanmelding vanuit NAS voor NWA Lijn 2 (Nationale Wetenschapsagenda)
20 februari 2019 Handreiking voor het opstellen van lokale hitteplannen
20 februari 2019 LIFE IP: subsidieaanvraag bijna klaar
8 februari 2019 NAS gepresenteerd tijdens gastcollege opleiding Bestuurskunde VU
15 januari 2019 Werkconferentie Klimaatadaptatie Landbouw
18 december 2018 Handig overzicht met verzekerde schade door extreem weer
10 december 2018 NAS Netwerkdag trekt veel mensen
5 december 2018 NAS gepresenteerd tijdens workshop met (70+) Japanse lokale beleidmakers in Tokyo
27 november 2018 LIFE IP Concept-note goedgekeurd door EC met uitnodiging om een full-proposal in te dienen uiterlijk 14 maart
29 september 2018 NAS centraal bij sessie "De Kunst van adaptatie" op Springtij
18 september 2018 Congres Hittestress, verbreding Kennisportaal en verkenning bouwregelgeving benoemd in Deltaprogramma 2019
4 augustus 2018 Presentatie NAS voor delegatie uit Taiwan
31 juli 2018 Presentatie NAS voor delegatie Bangladesh (BIWTA / CEGIS), in Bussum
25 juni 2018 Congres Hittestress
18 - 21 juni Adaptation Futures conferentie Kaapstad
13 juni 2018 Tweede Kamer Technische Briefing NAS UP 2018-2019
13 juni 2018 Bijeenkomst Kennisbasis NAS, PBL, Den Haag (op uitnodiging)
7 juni 2018 NAS LIFE IP Werkatelier
6 juni 2018 Directeurenoverleg NAS (besloten bijeenkomst)
4 juni 2018 NAS present op Klimaattop Zuid
28 mei 2018 Klankbordgroep NAS
24 mei 2018 Factsheet Responsgroep Extreem Weer (pdf, 677 kB)
26 april 2018 NAS LIFE IP eerste overleg adviesgroep (pdf, 18 MB)
4 april 2018 Uitvoeringsprogramma NAS 208-2019 aangeboden aan Tweede Kamer
4 april 2018 Seminar Europese projecten ERA4CS
29 maart 2018 Actieprogramma Klimaatadaptieve Bouwprojecten
29 maart 2018 Ministerraad akkoord met Uitvoeringsprogramma NAS 2018-2019
19 maart 2018 NAS deelname aan RIVM Sustainable Development Goals (SDGs) workshop
7 maart 2018 Tweede kamer rondetafelgesprek klimaatadaptatie
6 maart 2018 Debatavond High-end klimaatscenario’s
1 maart 2018 Informatiebijeenkomst ISO normen Klimaatadaptatie (m.m.v. NAS)
1 maart 2018 Overijssel is rap met Regionaal Adaptatie Plan
1 maart 2018 Rijssen-Holten eerste gemeente met Staat van je Straat-label
1 maart 2018 Ontwikkelingen Responsgroep Extreem Weer
1 maart 2018 Internationale ontwikkelingen: Europa - een update
16 februari 2018 Key-note lezing NAS door Stef Meijs op Nationaal Geografisch en Planologisch Symposium 2018
13 februari 2018 Webinar verzekeren in een veranderend klimaat
12 februari 2018 Gastcollege Stef Meijs over NAS op Haagse Hogeschool, opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling/Climate and Management
9 februari 2018 Hoorcollege NAS Vrije Universiteit Amsterdam
25 januari 2018 Inleiding NAS op 1e KCNL Kennisdeeldag ‘Toekomstbestendige stad’ door Stef Meijs
11 januari 2018 Directeurenoverleg NAS (regulier overleg directeuren, betrokken ministeries, kennisinstellingen en koepels)
1 december 2017 Eerste NAS adaptatiedialoog natuur en klimaatadaptatie
29 november 2017 Presentatie NAS voor Mexicaanse delegatie op bezoek bij de Deltacommissaris
9 november 2017 RAS Rijk van Nijmegen en Land van Maas & Waal
12 oktober 2017 Resultaten informatiebijeenkomst "Klimaatadaptatie: van praktijk naar standaard" (pdf, 271 kB)
6 oktober 2017 Eerste NAS adaptatiedialoog landbouw en klimaatadaptatie (pdf, 838 kB)
26 september 2017 Presentatie NAS tijdens internationale workshop “Climate Change Adaptation in the Wadden Sea Region”, Wilhelmshaven, Duitsland
21 september 2017 Tweede werksessie Regionaal Adaptatie Plan Overijssel i.s.m. NAS
20 september 2017 NAS Heidedag 'Opzet Uitvoeringsprogramma 2018-2019'
19 september 2017 Deltaprogramma 2018 en Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie verschenen
15 september 2017 Rapport Verbond van Verzekeraars over kansen van klimaatverandering, mede geïnspireerd door NAS (-adaptatiedialoog)
5 september 2017 Kamerdebat zet hitte op de kaart
6 juli 2017 Denk mee over de responsgroep extreem weer
5 juli 2017 Tijdens vierde werkatelier op 26 juni 2017: Fundament gelegd voor uitvoeringsprogramma
5 juli 2017 Adaptatiedialoog Hitte en Gezondheid: eerste bijeenkomst
24 mei 2017 Directeurenoverleg NAS (regulier overleg directeuren, betrokken ministeries, kennisinstellingen en koepels)
24 april 2017 NAS Workshop Monitoring in Utrecht (expertbijeenkomst, op uitnodiging)
18 april 2017 NAS Kennisbijeenkomst klimaatadaptatie (i.c. de 'bollenschema's') in Utrecht (workshop, op uitnodiging)
30 maart 2017 Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) controversieel verklaard
30 maart 2017 Presentatie NAS tijdens Symposium Ruimtelijke Adaptatie Overijssel in Zwolle (bestuurlijke bijeenkomst, op uitnodiging)
23 maart 2017 Bespreking NAS met VNG-commissies Water en Ruimte en Wonen in Den Haag (besloten bestuurlijke bijeenkomst)
28 februari 2017 NAS gepresenteerd tijdens bijeenkomst European Environment Protections Agencies
21 februari 2017 Bijeenkomst 'dwarskijkersgroep' (besloten bijeenkomst)
14 februari 2017 Adaptatiedialoog Verzekerbaarheid Klimaatrisico's (Op uitnodiging)
19 januari 2017 Sessies NAS op Netwerkdag Ruimtelijke Adaptatie
2 december 2016 NAS aangeboden aan Tweede Kamer (pdf, 65 kB)

NAS Agenda