Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie

Om het bebouwde gebied minder kwetsbaar te maken voor extreme weersomstandigheden en de gevolgen van een mogelijke overstroming, is het nodig dat klimaatbestendig en waterrobuust inrichten een vanzelfsprekend onderdeel wordt bij ruimtelijke (her)ontwikkelingen. Het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie (SRA) streeft ernaar dat dit in 2020 al de normaalste zaak van de wereld is, zodat Nederland in 2050 inderdaad klimaatbestendig is ingericht.

Afbeelding 'normaalste zaak van de wereld'

Om dit te bereiken ondersteunt het stimuleringsprogramma overheden, belangengroepen, maatschappelijke organisaties en marktpartijen bij het integreren van water en klimaat in ruimtelijke (her)ontwikkelingen. Het programma deelt ervaringen en kennis van alle betrokken partijen, onder meer door het organiseren van thematische bijeenkomsten. Bovendien investeert SRA in impactprojectenliving labs en regionale bijeenkomsten over klimaatstresstesten. Ook de ondersteuning van enkele klimaatstresstesten stond op de agenda.

SRA richt zich ook op het onderwijs om toekomstige professionals wegwijs te maken in de wereld van ruimtelijke adaptatie. Het stimuleringsprogramma loopt tot eind 2017.

Programmateam

Het programmateam van SRA signaleert, agendeert, inspireert, coördineert en evalueert. Het team bestaat uit medewerkers van IPO, VNG, UVW en Rijk. Voor contact met het stimuleringsprogramma kunt u het contactformulier gebruiken.


Witte afbeelding

Waarmee kunnen we helpen.tekst

Aanvragen bijeenkomst stresstesten.tekst

impactprojecten.tekst

bijeenkomsten.tekst

informatie over impactprojecten.tekst

intentieverklaring.tekst