Living Lab ruimtelijke adaptatie Dordrecht -Naar pilots met blijvende impact

Dordrecht is sinds 17 mei 2017 officieel een Living Lab voor klimaatadaptatie. Waterschap Hollandse Delta, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht werken samen aan de klimaatbestendigheid op het Eiland van Dordrecht. Ze doen dat met een combinatie van onderzoek, innovatie en praktijk op het gebied van groenblauwe maatregelen.

Nieuwe werkwijzen

Het doel van Living Lab Dordrecht is om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen en toe te passen. En ook om lessen op te doen in het kader van de ‘pilotparadox’: niet altijd leidt een pilot tot een structurele andere manier van werken. Een aantal lessen tot nu is: zorg voor een goede verbinding tussen de betrokken organisaties en de pilot, houd de relatie met beleid in de gaten, baken de pilot af en reserveer tijdig voldoende middelen.

De lessen op een rijtje

De opgedane lessen zijn uitgesplitst in een aantal praktische tips, toe te passen door iedereen die werkt aan klimaatadaptatie:

Verbind organisatie en pilot

 • Organiseer de opdrachtgevers
 • Uitnodigen is cruciaal
 • Verzorg inbedding in eigen processen

Organiseer betrokkenheid van partijen

 • Creëer basis van enthousiasme
 • Benoem en vul de blinde vlekken in de keten
 • Organiseer kritiek
 • Vervul diverse leiderschapsrollen

Relatie met beleid in beeld houden

 • Benoem de beleidsspanningen bij de innovatie
 • Bepaal samen met partijen criteria op basis waarvan pilots worden geselecteerd, gemonitord en geëvalueerd
 • Kies pilots in balans met beleid

Scope bepalen

 • Benoem wat je in welke pilot wilt leren en welke doorwerking je van elke pilot verwacht
 • Houd het beheersbaar. Bepaal schaalgrootte van tijd en ruimte zodat de relevante vragen kunnen worden beantwoord, maar wel beheersbaar te blijven
 • Scope gaat ook over wie en wanneer
 • Hoe concreter hoe beter?

Middelen reserveren

 • Ga vroegtijdig in gesprek over middelen (financieel en menskracht) vanuit een behulpzame houding
 • Reserveer middelen voor zowel de pilot als voor de doorwerking/navolging

Wil je meer weten over Living Lab Dordrecht. Stel hier  je vraag.