Stresstest bijeenkomst aanvragen

Het is  tijdelijk mogelijk om een bijeenkomst aan te vragen waarin wij u informeren over de klimaatstresstest.

Een goede analyse van uw gebied is belangrijk om binnen uw organisatie waterrobuust en klimaatbestendig te kunnen handelen. De klimaatstresstest, ook wel klimaatscan genoemd, wordt vaak gebruikt als  hulpmiddel voor de analyse van uw gebied. Tijdens deze analyse wordt informatie verzameld over kwetsbare plekken voor overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. Daarnaast geeft een stresstest inzicht in geschikte adaptatiemaatregelen.

Het stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie (SRA) heeft op verschillende plekken in Nederland stresstest bijeenkomsten georganiseerd. Een voorbeeld hiervan is de bijeenkomst in Heinkenszand. Tijdens deze bijeenkomsten leggen wij uit wat een stresstest inhoudt en hoe een stresstest kan helpen bij het bepalen van de opgave in uw gebied. Daarnaast komen verschillende marktpartijen aan het woord om inzicht te geven hoe zij u kunnen helpen. De georganiseerde bijeenkomsten worden goed bezocht en gewaardeerd. Vandaar dat het stimuleringsprogramma in samenwerking met stichting CAS (Climate Adaptation Services) deze bijeenkomsten tijdelijk voor iedereen aanbiedt.

Indicatie van het programma:

13:00 - Inloop

13:30 – Openingswoord door een bestuurder van één van de organisaties (optioneel)

13:45 – Introductie kennisportaal en de klimaatstresstest (SRA en CAS)

14:30 - Pauze

14:45 - Pitches door verschillende marktpartijen

15:30 - Informatiemarkt

16:30 - Afsluiting

Wilt u voor uw gebied een bijeenkomst over stresstesten organiseren? Vul dan het onderstaande formulier in. Na ontvangst van het formulier nemen wij contact met u op.

Voorwaarden

Wij vragen u om de bijeenkomst mede namens ten minste vijf andere organisaties aan te vragen. Daarnaast dient u zelf voor een locatie en catering te zorgen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de aanvrager.

Aanvraagformulier

Stap 12