Teken de intentieverklaring

Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren in ons land moeten we onze steden inrichten met het oog op de toekomst. We moeten bouwen aan een stedelijk gebied dat bestand is tegen wateroverlast, droogte, hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming. Werkt u of wilt u werken aan het klimaatbestendig en waterrobuust maken van het stedelijk gebied? Teken dan ook de Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie.

intentieverklaring

Sinds 9 oktober 2014 hebben ruim 100 partijen de algemene Intentieverklaring ruimtelijke adaptatie (pdf, 3.2 MB) ondertekend. Deze marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en individuele overheden vertegenwoordigen met elkaar ongeveer 10.000 organisaties. Door het ondertekenen van de intentieverklaring vormen zij samen een ‘coalition of the willing’ rondom klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van het stedelijk gebied. Zij gaan voor de periode van 2015 tot 2020 een inspanningsverplichting aan en spreken de bereidheid uit om met anderen te komen tot uitvoeringsafspraken rondom dit thema.

U kunt zich ook aansluiten bij deze coalitie door de  Intentieverklaring ruimtelijke adaptatie te ondertekenen. De beschrijving over de wijze van toetreding vindt u in dit document (docx, 29 kB), zodra het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie uw ondertekening heeft ontvangen wordt uw organisatie toegevoegd aan de lijst van ondertekenaars en worden de ondertekenaars van de Intentieverklaring ruimtelijke adaptatie hierover op de hoogte gesteld.

Download de intentieverklaring! (pdf, 160 kB)

Sluit een Ruimtelijke Adaptatie Deal

Daarnaast is het mogelijk een extra bijdrage te leveren aan het realiseren van de intenties uit de Intentieverklaring ruimtelijke adaptatie door een eigen regionale of lokale intentieverklaring te sluiten en te ondertekenen: een Ruimtelijke Adaptatie Deal. Met deze Ruimtelijke Adaptatie Deal kunnen partijen hun samenwerking bestendigen om een bijdrage te leveren aan het waterrobuust en klimaatbestendig maken van het stedelijk gebied in Nederland door concrete afspraken te maken over een specifiek project of programma. Dit kan om een klein of een groot project of programma gaan, het kan over water gaan of droogte. Omvang en onderwerp maken niet uit, zolang het de klimaatbestendigheid van een bepaald gebied maar ten goede komt. Ter inspiratie vindt u hiernaast enkele voorbeelden van intentieverklaringen die ten grondslag liggen aan deze deals.

Wilt u de Intentieverklaring ruimtelijke adaptatie ook ondertekenen en/of heeft u ideeën voor het uitwerken van een Ruimtelijke Adaptatie Deal? Of wilt u bekendheid geven aan een reeds gesloten deal? Stuur dan een e-mail naar postbus.RA@minienm.nl.