Rapportages

Op het gebied van vitale en kwetsbare functies zijn verschillende rapportages en onderzoeken verschenen. Hieronder is hiervan een overzicht weergegeven.

Voortgangsrapportages

De Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie stelt dat het Rijk er zorg voor draagt dat nationale vitale en kwetsbare functies uiterlijk in 2050 beter bestand zijn tegen overstromingen. De voortgang van het halen van deze doelstelling wordt jaarlijks gemonitord. De resultaten hiervan staan beschreven in de voortgangsrapportage. Momenteel zijn de volgende voortgangsrapportages beschikbaar:

Voortgangsrapportage nationale aanpak vitaal en kwetsbaar (achtergrond bij het Deltaprogramma 2021):
Terugblik op de afgelopen 6 jaar en vooruitblik naar 2026 (pdf, 649 kB)

Vijfde voortgangsrapportage (achtergrond bij het Deltaprogramma 2020):
Aanpak nationale Vitale en Kwetsbare functies (vijfde voortgangsrapportage) (pdf, 2.8 MB)

Vierde voortgangsrapportage (achtergrond bij het Deltaprogramma 2019):
Aanpak nationale Vitale en Kwetsbare functies (vierde voortgangsrapportage) (pdf, 1.6 MB)

Derde voortgangsrapportage (achtergrond bij het Deltaprogramma 2018):
Aanpak nationale Vitale en Kwetsbare functies (derde voortgangsrapportage) (pdf, 944 kB)

Tweede voortgangsrapportage (achtergrond bij het Deltaprogramma 2017):
Aanpak nationale Vitale en Kwetsbare functies (tweede voortgangsrapportage) (pdf, 1.2 MB)

Eerste voortgangsrapportage (achtergrond bij het Deltaprogramma 2016):
Aanpak nationale Vitale en Kwetsbare functies (eerste voortgangsrapportage) (pdf, 1.4 MB)

Managementrapportage

De managementrapportage is bedoeld voor interne sturing en beschrijft daarom vooral het proces terwijl de voortgangsrapportage meer de inhoudelijke voortgang benoemt. De managementrapportages worden doorgaans in het vierde kwartaal beschikbaar gesteld. Wanneer u de managementrapportage van 2016 graag wilt ontvangen kunt u een verzoek hiertoe indienen bij het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.

Onderzoek

Om de stap ‘weten’ voldoende in te vullen voor de verschillende functies zijn er diverse onderzoeken in uitvoering of uitgevoerd naar kwetsbaarheden van verschillende functies en ook de afhankelijkheden hiertussen.

De onderzoeksrapporten van de verschillende pilots zijn op deze pagina te vinden.