Consultatieronde

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is vastgelegd dat het Deltaprogramma een aanpak voor een gestandaardiseerde stresstest ontwikkelt, zodat uitkomsten van overheden vergelijkbaar zijn, de kwaliteit is geborgd en het wiel voor de aanpak van de test niet steeds opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Deze aanpak, vastgelegd in de zogenaamde bijsluiter, is via deze website op 29/1/2019 online beschikbaar gesteld.

De bijsluiter is met grote zorg ontwikkeld door een brede groep van deskundigen. Desondanks kan niet worden uitgesloten dat er onvolkomenheden en onduidelijkheden zijn. Het wordt daarom zeer op prijs gesteld wanneer je hier melding van maakt en zo meehelpt aan het verbeteren en ontwikkelen van de bijsluiter.

Om direct na publicatie zoveel mogelijk feedback te kunnen geven en krijgen, is een consultatieronde opgezet. Gedurende vier weken, van 29 januari tot 26 februari 2019, kun je via het reactieformulier op- en aanmerkingen plaatsen bij de verschillende onderdelen van de bijsluiter. De reacties worden gesorteerd en gaan voor verwerking naar vertegenwoordigers van de koepels als het reacties van waterschappen, provincies en gemeenten betreft. Reacties vanuit marktpartijen gaan allereerst naar NL ingenieurs. Vervolgens wordt in samenspraak met vertegenwoordigers van alle partijen beoordeeld hoe wordt omgegaan met de op- en aanmerkingen, welke aanpassingen bijvoorbeeld direct gedaan moeten of kunnen worden, en waar meer tijd voor nodig is.

Wil je zo snel mogelijk aan de slag met de stresstest? Wacht dan niet op de uitkomst van de consultatieronde. De bijsluiter zal voortdurend in ontwikkeling blijven. Ook na 26 februari 2019 kun je daarom reacties doorgeven, maar dan via de helpdesk van deze website. Deze reacties zullen worden meegenomen in de aanpassingen die ook na de consultatieronde met enige regelmaat worden doorgevoerd.