Logboek Bijsluiter stresstest

De bijsluiter is ontwikkeld door het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA), in samenwerking met een groot aantal partijen. De Bijsluiter blijft na de lancering in januari 2019 continu in ontwikkeling. Met enige regelmaat zullen er aanpassingen worden doorgevoerd. Op deze pagina wordt bijgehouden wanneer er een update heeft plaatsgevonden.

18 januari 2019: versie 1.0 gepubliceerd

Een eerste versie (1.0) van de Bijsluiter kwam op 18 januari 2019 online.

30 mei 2019: versie 1.1 gepubliceerd

Na de publicatie van de Bijsluiter is van 29 januari 2019 tot 26 februari de gelegenheid geboden om te reageren op de inhoud en opzet van de Bijsluiter (een consultatieronde). Dit bericht geeft een samenvatting van de vragen die werden gesteld, de antwoorden daarop en de acties die daaraan verbonden zijn. Op 30 mei 2019 is de aangepaste versie (1.1) gepubliceerd.

15 november 2019: versie 1.2 gepubliceerd

In het onderdeel gevolgbeperking overstroming is een nieuwe rapportage (pdf, 1.3 MB) toegevoegd van de City Deal Klimaatadaptatie over risico’s afwegen met waterrisicoprofielen en waterrisicodiagrammen. Deze rapportage vervangt de eerdere publicatie (pdf, 5 MB) uit 2018. Daarnaast is aan dit onderdeel ook de video (animatie) 'Hoe beperk je de gevolgen van een overstroming?' toegevoegd.

6 maart 2020: versie 1.3 gepubliceerd

In het onderdeel 'Adviezen voor gebruik van uitkomsten' is een link gemaakt naar de nieuwe pagina over cultuurhistorische kennis en klimaatadaptatie. Daarnaast is nieuwe versie (19-02-2020) van het rapport voor Ontwikkeling Standaard Stresstest Hitte toegevoegd aan het onderdeel 'Hitte'.