Leergemeenschappen Water en Ruimte werpen vruchten af


Vijf jaar leergemeenschappen Water en Ruimte hebben een schat aan kennis opgeleverd over nieuwe relevante ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, veranderende regelgeving, toenemende verstedelijking, bodemdaling, de economische crisis en het herstel daarvan. Tijdens vijftig bijeenkomsten in het hele land is aandacht besteed aan lopende actuele landelijke programma’s en trajecten, zoals het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, meerlaagsveiligheid en de Omgevingswet. De leergemeenschappen gingen vooral over het verbinden van twee werelden, van verschillende talen, belangen en processen. Hiervoor zijn veel mogelijkheden. Het vertalen van opgaven op het gebied van water of klimaat in ruimtelijke opgaven heeft een meerwaarde. Soms is het lastig vooraf in te schatten wat deze meerwaarde precies inhoudt. Maar het delen van kennis over projecten, processen, vaardigheden en competenties helpt om de meerwaarde te kunnen optimaliseren.

Omdat het onmogelijk is om de uitkomsten van vijftig bijeenkomsten in één essay samen te vatten, dient deze publicatie vooral ter inspiratie. Dit essay (pdf, 1.3 MB) blikt terug op de vier belangrijkste thema’s die als een rode draad door de bijeenkomsten heen liepen: de rol van water in projecten, samenwerken, visievorming en participatie.

De leergemeenschappen in de huidige vorm stoppen. Niet omdat het niet werkt. Integendeel. Maar omdat er via deze werkvorm een enthousiast netwerk is gevormd dat graag de volgende stap wil zetten. De lessen uit dit essay zijn daarvoor van groot belang, voor de deelnemers, maar ook voor anderen die met water en ruimte bezig zijn.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Gemeente, Landelijk, Provincie, Regio, Wijk / buurt
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast