Financing urban adaptation to climate change


Dit rapport geeft een overzicht van mogelijkheden om klimaatadaptatie te financieren. De publicatie bevat een analyse van de ontwikkeling, financiering en implementatie van adaptatiemaatregelen in 11 Europese steden. Het rapport dient als bron voor adaptatiefinancierders en projectontwikkelaars van internationale, nationale of regionale overheidsinstanties en private instellingen

Innovatieve financieringsmogelijkheden

Het is lastig om financiering te regelen voor klimaatadaptatie in stedelijke omgeving. Er zijn voorbeelden van innovatieve manieren om klimaatadaptatie te financieren. Dit kan gaan om financiering door de rijksoverheid, banken, privé investeerders, of mainstreamen van maatregelen in budgets van andere sectoren. Combinaties komen ook voor.

Capaciteit

Het is belangrijk om capaciteit te ontwikkelen om deze financieringsbronnen te ontsluiten. Dit vereist medewerkers met expertise, wat problematisch is voor met name kleinere gemeenten. Hiervoor kan ondersteuning op regionaal, nationaal of Europees niveau nodig zijn. Er zijn verschillende benaderingen voor klimaatadaptatie mogelijk (‘omgaan met’, ‘geleidelijk aanpassen’, ‘transformeren’).

Kosteneffectief

Om tot de meest kosteneffectieve aanpak te komen is het cruciaal om eerst een economische analyse te maken van de opties, in het brede perspectief van integrale duurzame ontwikkeling van de gemeente als geheel, voordat naar financiering voor specifieke maatregelen wordt gezocht. Deze aanpak kan de benodigde fondsen voor adaptatiemaatregelen verminderen. Uitgaan van een integraal lange termijn perspectief voor de ontwikkeling van de gemeente als geheel, kan resulteren in lagere overall kosten en vele toegevoegde voordelen.

Mobiliseren

Een klein fonds van de overheid kan klimaatadaptatie op gang brengen, door aanzienlijke bijdragen van andere publieke en private stakeholders te mobiliseren. Het kan hierbij gaan om in-kind bijdragen of investeringen.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Gemeente, Landelijk, Provincie, Regio, Wijk / buurt
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast