Hitte en droogte in de kleine kernen en het landelijk gebied van Overijssel


De provincie Overijssel heeft de gevolgen van hitte onderzocht voor kleine kernen en het landelijk gebied, en de gevolgen van droogte voor de kleine kernen. In dit onderzoek staan de volgende vijf vragen centraal:

  1. In welke mate spelen hitte en hittestress een rol in de kleine kernen en in het landelijk gebied van Overijssel?
  2. In welke mate speelt droogte een rol in de kleine kernen van Overijssel?
  3. Welke andere ‘extremen’ als gevolg van klimaatverandering verdienen ook aandacht?
  4. Welke maatregelen zijn er mogelijk in relatie tot hitte en droogte?
  5. Wat is de effectiviteit van de beschreven maatregelen voor hittestress en droogte?

Eén van de belangrijkste conclusies is dat stedelijke hitte-eilandeffecten ook aanwezig zijn in kleine kernen. Het rapport sluit af met een aantal aanbevelingen van de onderzoekers.