Afkoppelen - kansen en risico's van anders omgaan met hemelwater in de stad


Regenwater afkoppelen van de gemengde riolering kan een verbetering zijn voor het stedelijk watersysteem. Maar afkoppelen is niet automatisch een verbetering. Het is belangrijk dat gemeenten en waterschappen eerst de effecten van de verschillende manieren van afkoppelen goed analyseren, en daarna samen kiezen voor de beste maatwerkoplossing.

STOWA heeft dit rapport laten opstellen met beeldmateriaal erbij in twee PowerPointpresentaties. Zo kunnen gemeenten en waterschappen kennis en inzicht krijgen op deze twee gebieden:

  • Hoe werkt de stedelijke waterhuishouding nu in de wijk waar afkoppeling wordt overwogen?
  • Wat zijn de mogelijke positieve en negatieve effecten van afkoppelen?

Gemeenten en waterschappen kunnen zo tot een oplossing komen die past bij de lokale situatie en die recht doet aan hun ambities.