Stad in het nieuwe klimaat


Veel steden en waterschappen zijn bezig met de vraag: hoe houd je het water langer vast in de stad? Hoe voorkom je dat de riolering overstroomt? Zo zijn Dordrecht, Amsterdam en Rotterdam bezig om tuinen en daken van mensen een waterbergingfunctie te geven. Er zijn veel andere goede voorbeelden. Soms komen ideeën uit onverwachte hoek. Zo kunnen we aan de hand van satellietdata heel nauwkeurig in kaart brengen tot waar het water komt. Die informatie kunnen we gebruiken om steden slimmer in te richten. Het voortdurend stimuleren van goede initiatieven blijft heel hard nodig. We staan voor de uitdaging klimaatadaptatie ook daadwerkelijk onderdeel te laten zijn van de omgevingsvisies. We mogen trots zijn op onze kennis, maar we hebben nieuwe scherpe ambities. We willen niet alleen de veiligste delta van de wereld zijn maar ook de slimste. We willen voorop lopen met klimaatadaptatie. Dat kan alleen als we kennis delen en op de hoogte zijn van initiatieven die zich in de praktijk hebben bewezen. Met dit magazine dragen we daar graag aan bij.

Stad in het nieuwe klimaat is een uiting van het Programma Ruimtelijke Adaptatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Gemeente, Landelijk, Provincie, Regio, Wijk / buurt
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast