Voorbeelden

Wat speelt er bij u in de buurt? Hoe hebben anderen het aangepakt? De prikkertjes in onderstaande kaart geven aan waar ruimtelijke adaptatie in Nederland wordt toegepast. Daarnaast kunt u een overzicht van lokaal toegepaste adaptatiemaatregelen vinden via de  website ClimateScan .

ImpactprojectImpactprojectKlimaat stresstestKlimaat stresstestNatuurlijke klimaatbufferNatuurlijke klimaatbufferPraktijkvoorbeeldPraktijkvoorbeeld

Doe mee

Stuur ons uw project en wij zorgen dat het op de kaart komt te staan.

Overzicht projecten

Bekijk hier het overzicht van de projecten in een lijst.