Voorbeelden

Wat speelt er bij u in de buurt? Hoe hebben anderen het aangepakt? De prikkertjes in onderstaande kaart geven aan waar ruimtelijke adaptatie in Nederland wordt toegepast. Daarnaast kunt u een overzicht van lokaal toegepaste adaptatiemaatregelen vinden via de  website ClimateScan .

Adaptatieplan/strategieAdaptatieplan/strategieImpactprojectImpactprojectOnderzoekOnderzoekRegionaal samenwerkingsverbandRegionaal samenwerkingsverbandRisicodialoogRisicodialoogStresstestStresstestUitgevoerde maatregelUitgevoerde maatregel