Nieuwbouwwijk Heijplaat krijgt maatregelen tegen wateroverlast en overstroming


In de buitendijkse wijk Heijplaat wordt adaptief gebouwd. In de ontwerpen van de wijk is rekening gehouden met zeespiegelstijging en hevige regenval.

De gemeente Rotterdam ontwikkelt samen met projectontwikkelaar Van Omme & De Groot ongeveer 170 nieuwe koopwoningen in de wijk Heijplaat. In de bestaande woonwijken, ‘het oude dorp’ is regelmatig sprake van wateroverlast door hevige regen. Daarnaast heeft de wijk te maken met een verhoogd overstromingsrisico doordat het in buitendijks gebied ligt. Dit gaf aanleiding om de nieuwbouwwoningen in ‘het nieuwe dorp’ adaptief te bouwen.

Resultaten

De nieuwbouwwoningen worden gebouwd op verhoogd maaiveld. Op deze manier is rekening gehouden met de stijgende zeespiegel en wordt de kans op schade door een eventuele overstroming beperkt. De vloerpeilen van de woningen liggen op 3,6 meter boven NAP. Om wateroverlast in de lagergelegen gebieden te voorkomen, is het nieuwe dorp zo ingericht dat het water volledig in de bodem kan infiltreren. Als het water niet in de bodem zou kunnen infiltreren dan zou de ophoging van het nieuwe dorp ertoe leiden dat het regenwater dat hier valt, wegstroomt naar de lagergelegen gebieden. Dit zou dáár de kans op wateroverlast vergroten.

Er zijn diverse infiltratiesystemen geplaatst, zowel op publiek als privaat terrein. Zo is er in woningblok 1 t/m 4 (fase 1) een infiltratieriool geplaatst waar de hemelwaterafvoeren van de woningen en diverse straatkolken op zijn aangesloten. Woningblokken 5 t/m 10 (fase 2 en 3) zijn rond een grote binnentuin gebouwd. Langs twee zijden van het park loopt een weg tussen het park en de woningen. Deze wegen, inclusief de parkeerplaatsen, zijn voorzien van waterpasserende bestrating met daaronder infiltratiekratten. De hemelwaterafvoer van de woningen is via verzamelleidingen aangesloten op deze infiltratiekratten. Bovendien kan de binnentuin extra water bergen bij hevige regenval, doordat de tuin lager ligt dan het aangesloten gebied. Op het publieke terrein legt de gemeente waterpasserende verharding aan en infiltreert het regenwater volledig in de bodem.

Klimaatbestendige wijk heijplaat

Afbeelding: ontwerp van de nieuwe wijk.

De ontwikkeling van 'het nieuwe dorp' vindt plaats in 7 fasen en zal circa 2023 gereed zijn onder de naam: Het Verborgen geheim.

Leerpunten uit het project

  • Het realiseren van de infiltratiesystemen in het nieuwe dorp was mogelijk door een goede en intensieve samenwerking tussen de gemeente en de ontwikkelaar. In het voortraject zijn uitgangspunten opgesteld voor een robuust systeem.
  • De woningen zijn dan wel voorzien van infiltratiesystemen, maar de bewoners zijn na oplevering aan zet om het systeem te beheren, onderhouden en mogelijk uit te breiden. Het is dus van belang om bewoners vroegtijdig te informeren over de risico’s en maatregelen. Bewoners worden niet alleen voorgelicht over de ‘spelregels’ voor het beheer en onderhoud van de systemen, ze worden ook geïnspireerd om hun tuin klimaatbestendig in te richten. Bij oplevering ontvangen bewoners het handboek ‘watervriendelijke tuin’.

Contactpersoon

Marco Dijkshoorn
Van Omme & De Groot
info@vodg.nl
0104 77 58 11


Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Gemeente Rotterdam en Van Omme & De Groot
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Overstroming, Wateroverlast