Parkeergarage van appartementencomplex Gravenloo krijgt een polderdak


Op de parkeergarage van appartementencomplex Gravenloo is een polderdak aangelegd. Dit dak kan regenwater bergen bij piekbuien. De capaciteit van de berging is op afstand bestuurbaar. De Vereniging van Eigenaren (VVE) van Gravenloo en de gemeente Leidschendam-Voorburg willen met dit dak niet alleen een waterberging realiseren maar ook verkoeling en ruimte voor biodiversiteit bieden.

Polderdak

Het polderdak heeft een oppervlak van 1.200 vierkante meter en bestaat uit een op afstand bestuurbaar waterbergend dak en daar bovenop een groen dak. Het dak is voorzien van meet- en regelapparatuur. Voorafgaand aan een piekbui kan het dak op afstand geleegd worden door een sluisje open te zetten. Daardoor komt er circa vijftig kubieke meter aan waterberging vrij, en wordt de kans op wateroverlast tegengegaan.

Polderdak Vbg_bergingssysteem

Afbeelding: het aangelegde systeem zorgt voor vijftig kubieke meter aan waterberging.

Het dak ligt in een sterk versteende omgeving, wat zorgt dat er in de zomer veel hitte ‘blijft hangen’. Het groene dak biedt verkoeling doordat de planten water uit de waterberging verdampen.

Het polderdak bestaat uit twee delen: de waterberging met daar bovenop een groen dak.  De berging is het eigendom van de gemeente, zij verzorgt het onderhoud. Het groene dak is in eigendom en onderhoud bij de VVE.

Het dak ligt op ooghoogte en is daardoor eenvoudig te bezichtigen. Voor kinderen is een uitkijkplateautje gemaakt. Op een informatiebord kunnen inwoners en geïnteresseerden lezen over de werking van het polderdak. Hiermee wordt bewustwording gecreëerd.

Leerpunten uit het project

  • In de gemeente Leidschendam-Voorburg is dit een van de eerste projecten waarbij een publieke waterbergingsvoorziening wordt gecombineerd met een particulier groen dak. Het blijkt dat inwoners bereid zijn om mee te werken aan klimaatadaptieve oplossingen, zelfs op hun eigen eigendom indien er sprake is van een win-win situatie. De gemeente realiseert waterberging, en de VVE’s verlengen de levensduur van het dak door het aanleggen van het groene dak.
  • Het polderdak wordt deels gefinancierd door de gemeente en het waterschap. Om ervoor te zorgen dat de werking van de waterberging op orde is en blijft, moesten er afspraken komen over het gebruik van het dak. In eerste instantie werd daarom gewerkt aan het vestigen van ‘een recht van opstal’. Voor grotere VVE’s is dit echter complex en kostbaar: alle eigenaren moeten individueel de notariële akte tekenen. Dit is niet praktisch. Er is daarom gekozen om in plaats daarvan, een bruikleenovereenkomst voor 15 jaar af te sluiten voor het gebruik van het dak. De VVE’s krijgen een eenmalige vergoeding voor het bruikleen.

Contactpersoon

Simon van Damme (gemeente LeVo) en Klaartje van Etten (Delfland)
Simon: Scl.van.damme@lv.nl 
Simon: 070-3009089


Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Gemeente Leidschendam-Voorburg, Vereniging van Eigenaren ’s Gravenloo & Hoogheemraadschap van Delfland
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast