Stresstest gemeenten Groningen en Ten Boer


Aan de hand van een stresstest hebben de gemeenten Groningen en Ten Boer de risico’s van klimaatverandering onderzocht. Beide gemeenten willen zich voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering en eventuele kwetsbaarheden binnen hun gebied in kaart brengen.

In april 2018 werd het startsein gegeven voor de stresstest. Tijdens de bijeenkomst, waar werknemers en inwoners van de beide gemeenten aanwezig waren, nam weerman Gerrit Hiemstra de betrokkenen mee in zijn verhaal over ‘het nieuwe klimaat’ en hoe we ons daarop kunnen voorbereiden.

Groningen

Sweco heeft de stresstest breed opgezet. De stresstest onderzocht de gevolgen van klimaatverandering op het waterbeheer, natuurbeleid, mobiliteit, sociaal beleid en de gezondheid van de inwoners van de twee Groningse gemeenten. De stresstest zoemt daarnaast in op urgente risico’s zoals gezondheidsrisico’s door hoge temperaturen en verminderde mobiliteit door wateroverlast.

Tijdens de stresstest werkten de gemeenten, samen met Sweco, intensief samen met de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, en met de provincie Groningen. Ook lokale bedrijven en instellingen werden bij het onderzoek betrokken. De hele samenleving zal immers te maken krijgen met de gevolgen van klimaatverandering.

Een overstijgende opgave is het ontwikkelen van bewustwording. Er is vol ingezet om al in de beginfase de stakeholders uit de sectoren echt te interesseren voor de deelname aan de stresstest. En de stakeholders vervolgens bewust te maken van het belang van het verwerven van gezamenlijk inzicht in de risico’s, effecten en prioritering. Om die reden zijn de brede startsessie en vervolgens verschillende risicodialogen gehouden. Tijdens deze interactieve sessies werd samen met de betrokken organisaties naar de effecten van wateroverlast, hittestress, verdroging en extreme weersomstandigheden voor de gemeente Groningen en Ten Boer.  Zo is het voor elke betrokken organisatie inzichtelijk waar mogelijke risico’s liggen.

Resultaten

Uit de uitgebreide analyse (pdf, 6.3 MB) is inzichtelijk geworden waar kwetsbaarheden aanwezig zijn op het gebied van wateroverlast, droogte, overstromingen en hitte.

Het rijk wil dat alle gemeenten uiterlijk in 2020 een plan hebben opgesteld voor hun eigen regio, waarin aangegeven wordt waarin geïnvesteerd moet worden om zich goed aan te kunnen passen aan de gevolgen van klimaatverandering. De stresstest vormt de eerste stap in het ontwikkelen van het complete programma. De vervolgstap is het prioriteren van de risico’s en het ontwikkelen van een uitvoeringsprogramma.

Contactpersoon

Martin Haan
Sweco Nederland B.V.
Martin.haan@sweco.nl
0610135557


Projectsoort
Stresstest
Deelnemer
Sweco Nederland B.V., Gemeente Groningen & Gemeente Ten Boer
Schaal
Gemeente
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast