Golftegels in Deventer maken klimaatadaptatie zichtbaar


De gemeente Deventer markeert plekken waar klimaatadaptieve maatregelen zijn genomen. Zij gebruikt hiervoor de zogenaamde golftegel: een vierkante tegel gemarkeerd met een blauwe golvende lijn.

De gemeente Deventer treft klimaatadaptieve maatregelen om de stad en omliggende dorpen voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. De WOLK-analyse (Water Overlast Landschaps Kaart) laat zien waar de gemeente wateroverlast kan verwachten. Op basis van deze kaart konden op een aantal locaties eenvoudige en goedkope aanpassingen worden gedaan. Om deze locaties te markeren zijn de Deventer golftegels gebruikt.

Golftegels

Afbeelding: golftegel in Deventer

De gemeente heeft de tegel samen ontwikkeld met buro StadLandWater en Morsinkhof groep. De golftegel dient als communicatiemiddel in de stad. Het is een kenmerkende tegel die goed opvalt, zodat hij door de gehele gemeente herkenbaar is.

Op veel plekken is niet duidelijk dat er maatregelen getroffen zijn. Met deze tegel wordt op een simpele manier aangegeven welke plekken klimaatadaptief zijn ingericht.

De tegel is inmiddels op verschillende plekken binnen de gemeente toegepast. Een voorbeeld is een plaatselijke verlaging van de verharding en groenvoorziening. Het water kan door de verlaging gemakkelijk afstromen van een weg naar een naastgelegen waterpartij. Deze plek wordt gemarkeerd met golftegels. De tegels voorkomen dat stratenmakers de ‘verzakking’ in het trottoir weer ongedaan maken en laat tevens zien dat op deze plek klimaatadaptieve maatregelen zijn genomen.

Golftegels in de Teugseweg

Afbeelding: Golftegels bij een klimaatadaptatie project in de Teugseweg

De gemeente Deventer is op veel plekken bezig met afkoppelen, bijvoorbeeld door middel van diepte-infiltratie bij het stadhuis. De infiltratiepalen bevinden zich onder de grond en zijn dus niet zichtbaar aan het oppervlak. Er zijn golftegels geplaatst om toch duidelijk te maken dat hier een adaptatiemaatregel is genomen.

Stadhuis afkoppelen

Afbeelding: afkoppelen van het stadhuis

Leerpunten uit het project

De tegel is niet alleen toepasbaar in de gemeente Deventer, maar kan ook toegepast worden in andere gemeenten. Er bestaan veel adaptatiemaatregelen die bij wijze van spreken morgen toepasbaar zijn. De golftegel is een super eenvoudig communicatiemiddel, en heel effectief. De tegel kan een nationaal symbool worden van klimaatadaptatie in de stad!

Contactpersoon

Sanne Hulleman
Gemeente Deventer
srm.hulleman@deventer.nl
06 - 11 51 87 12


Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Gemeente Deventer
Schaal
Gemeente
Thema
Overstroming, Wateroverlast