Regenwaterschutting in Zwolle vangt regenwater op en verleidt tot vergroening


Regenwater opvangen met een schutting? In Zwolle zijn de tuinen van 40 sociale huurwoningen voorzien van een regenwaterschutting. Per erfafscheiding wordt daarmee ruim 650 liter regenwater opgevangen. De schutting gaat niet alleen wateroverlast tegen, het stimuleert ook de bewoners om hun tuin te vergroenen en het opgeslagen regenwater te benutten.

De gemeente Zwolle ontwikkelt de nieuwe buurt Breecamp. Woningbouwvereniging Stichting Openbaar Belang bouwt daar 40 toekomstbestendige sociale huurwoningen. Toekomstbestendigheid gaat in dit geval over de energietransitie en klimaatadaptatie: enerzijds zijn de woningen gasloos en ‘Nul-op-de-meter’ aangelegd, en anderzijds heeft de woningcorporatie samen met het waterschap onderzocht hoe de bewoners betrokken kunnen worden bij het voorkomen van wateroverlast, droogte en hitte in de woonwijk. Er is gekozen voor een tuinschutting die regenwater opvangt van het dak van de berging.

Regenwaterschutting aanleg

Afbeelding: aanleg van de modulaire Regenwaterschutting ‘Rainwinner’ in Breecamp Noord (Zwolle).

Regenwaterschutting

De betrokken partijen kozen ervoor om een regenwaterschutting (‘Rainwinner’) te plaatsen tussen de tuinen van de huurwoningen. De schutting vangt regenwater op en verkleint daarmee de kans op wateroverlast in de wijk. Een voordeel van de schutting is dat deze veel water kan opvangen, maar niet veel ruimte in beslag neemt. Bovendien kunnen bewoners het opgevangen water in droge perioden hergebruiken voor het bewateren van de tuin. De schutting is dus multifunctioneel: naast een erfafscheiding wordt een oplossing geboden voor wateroverlast en droogte.

Zichtbare maatregelen voor betrokkenheid

De woningbouwvereniging heeft samen met het waterschap gekozen voor een zichtbare klimaatadaptatie maatregel bij de woningen. Veel maatregelen voor wateroverlast zijn voor bewoners onzichtbaar omdat ze ondergronds worden aangelegd, zoals een regenwaterriool of infiltratiekratten. Met de regenwaterschutting zetten de partijen in op het vergroten van de bewustwording en betrokkenheid van bewoners rondom klimaatadaptatie.

Verleiden tot vergroening

De regenwaterschutting verleidt bewoners bovendien tot het nuttig gebruiken van het opgeslagen hemelwater. Dit heeft bij bewoners een stimulerend effect op het vergroenen van hun tuin. De gedachte is ook dat er wordt gesproken over het hemelwatergebruik voor groen tijdens burencontacten en verjaardagsfeestjes, en dat het onderwerp zo meer gaat leven in de buurt. Om ervoor te zorgen dat bewoners daadwerkelijk overgaan tot vergroening, heeft de ontwikkelaar van de Regenwaterschutting, SunnyRain Solutions, de strategie ‘Groen is fijn’ opgesteld. Dit is een plan van aanpak voor overheden, om belemmeringen voor vergroening, om te zetten in kansen - en om bestaande kansen beter te benutten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, RIONED en Stowa ondersteunen deze strategie. Het vergroenen van de tuintjes draagt niet alleen bij aan het verder klimaatbestendig maken van de buurt (minder wateroverlast en hitte), wonen in een groene omgeving is ook veiliger, gezonder, mooier en prettiger.

Ondersteuning van het Waterschap

Het Waterschap staat achter duurzame initiatieven die bijdragen aan het verminderen van de effecten van klimaatverandering en heeft dit Rainwinner-project dan ook financieel gesteund met de subsidieregeling ‘Klimaatactief’.

Leerpunten uit het project

  • (Financieel) draagvlak voor klimaatadaptatie maatregelen en vergroening. Vanwege de meerwaarde van vastgoed dat in een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving staat, zetten steeds meer organisaties als woningcorporaties, vastgoedbeheerders, architecten en ontwikkelbureaus zich in voor vergroening en klimaatadaptatie maatregelen in projecten. Dit leidt tot kwaliteitsverbeteringen voor de wijk. Gemeenten en waterschappen hebben daar ook baat bij, en zijn veelal bereid om daaraan bij te dragen. Voor het plaatsen van de regenwaterschuttingen in Zwolle heeft het waterschap een derde van de projectkosten gefinancierd.
  • Regionale samenwerkingsplatforms brengt partijen samen. De betrokken partijen die samenwerken in dit project, het Waterschap WDO Delta, Sunny Rain Solutions en Stichting Openbaar belang, zijn allen aangesloten bij het regionale samenwerkingsplatform de Climate Campus. De partijen zijn via dit platform met elkaar in contact gekomen, en zijn gezamenlijk tot een initiatief gekomen dat voor elk van de partijen meerwaarde heeft. Het Climate Campus platform is erop gericht om (regionale) samenwerking en de totstandkoming van innovatieve oplossingen op het gebied klimaatadaptatie te stimuleren en faciliteren. Het platform, dat nu ruim een jaar bestaat, begint haar vruchten af te werpen: het blijkt een efficiënte manier om slimme innovatieve oplossingen projectmatig toe te passen.
  • Wateropslag verleidt tot vergroening. Het hemelwater dat met de regenwaterschutting in de tuinen wordt opgeslagen, zorgt ervoor dat bewoners gaan nadenken over de mogelijkheden om het nuttig te besteden. Het eerste waaraan gedacht wordt is het aanbrengen van meer ‘groen’ in de tuin.

Contactpersoon

Harry den Hartigh
SunnyRain Solutions
info@sunnyrainsolutions.nl


Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Stichting Openbaar Belang, WDO Delta & SunnyRain Solutions
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Droogte, Wateroverlast